ROTOPAK HAKKINDA


Faaliyetimizin Tanımı

A. Genel Bilgiler

Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (“Amcor Flexibles İstanbul” veya “Şirket”) 1972 yılında Rotopak Matbaacılık Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. adı altında kurulmuş Türkiye’nin köklü bir firmasıdır. Şirket, yıllar geçtikçe sektördeki liderliğini kuvvetlendirmiş ve 2003 yılında Kanadalı Alcan tarafından alınarak %100 yabancı sermayeli bir firmaya dönüşmüştür ve 2010 yılında Avusturalyalı Amcor firması tarafından satın alınmış ve unvan değişikliği yapılmıştır. Bu gelişme sonrasında, uzmanlığını ve yeteneklerini uluslararası olmanın gücüyle birleştirmiştir.
Şirket 2004 yılı içerisinde baskı öncesi dizayn işlerini gerçekleştiren Rotogravur A.Ş. ile birleşmiştir. Grafik dizayn, repro, nikel-bakır- krom kaplama, torna, balans, taşlama, parlatma ve elektronik gravür işlemlerinin gerçekleştirildiği departmanın uzman kadrosu, yaratıcılığı ve yıllara dayanan tecrübesi ile müşterilerin marka imajını desteklemektedir. Amcor Flexibles İstanbul; söz konusu birleşme sonucu, bu tesis sayesinde grafik ve baskı kalitesinde olası problemleri önleyerek, sektörde kalitesi ile isim yapmıştır.
Şirket 2011 yılı içersinde özel hesap dönemine geçmiş ve 2011 yılının 30.06.2011 tarihinden itibaren mali hesap dönemleri 01 Temmuz-30 Haziran olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in geçmişinde önemli gelişmeler kronolojik olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir.
*1972: Fabrikanın kuruluşu.
*2010: Hisselerinin %100'ünün Amcor tarafından satın alınması
*2010: 16.09.2010 tarihinde Rotopak Matbaacılık Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. olan şirket ünvanı Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. olarak değişmiştir ve 21.09.2010 tarihli 7652 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
*2011: Şirketimiz 2011 yılı içersinde özel hesap dönemine geçmiştir. 30.06.2011 kıst hesap dönemi olarak –hesap dönemi 01.Temmuz 2011 den sonra değişmiştir. (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15.04.2011 tarih ve 037389 numaralı yazısında belirtiği üzere dönem başlangıcı 01 Temmuz 2011) 29.06.2011 tarihli 7847 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

B. Şirket Bilgilerimiz

Amcor Flexibles İstanbul, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin 735 002 5960 Vergi kimlik mükellefidir. İstanbul Ticaret Odası’na ve İstanbul Sanayi Odası’na 116103 ve 62967 sicil numaraları ile kayıtlıdır. Şirketimizin merkezi Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı No:228 Tuzla İstanbul adresinde olup başka bir yerde şubesi bulunmamaktadır.